HET
BAOUZZA
HUISREGLEMENT.

Jouw veiligheid is erg belangrijk voor ons. Daarom stelden we huisregels op die gelden voor alle bezoekers van Baouzza Beachbar, Calvarieberg te Bilzen.

 

We gaan ervan uit dat je deze regels kent en naleeft. Weet dat het niet naleven ervan kan leiden tot een sanctie.

 

TOEGANGSCONTROLE

Als bezoeker kan je gefouilleerd en/of gecontroleerd worden op drank-, drugs- en wapenbezit. Werk je niet mee aan deze controle, dan kunnen we beslissen om je de toegang tot Baouzza te ontzeggen.

 

LEEFTIJD

Bezoekers van Baouzza moeten minstens 21 jaar oud zijn. Personen jonger dan 21 krijgen geen toegang tot Baouzza. Plan je een bezoek aan, vergeet dan je identiteitsbewijs niet mee te nemen. Enkel bezoekers die een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) bij zich hebben, krijgen toegang tot Baouzza.

 

DRUGS

Personen die in het bezit en/of onder invloed zijn van soft- of harddrugs zijn niet welkom en worden geweigerd. We willen de gezondheid van onze bezoekers niet in gevaar brengen, daarom is drugsgebruik ten strengste verboden. Dit zowel binnen als buiten de muren van Baouzza. Hier geldt een zero-tolerancebeleid waarbij geen enkel excuus wordt aanvaard.

 

AANSTOOTGEVEND GEDRAG

Personen die geweld plegen of uitlokken t.o.v. andere bezoekers, de uitbater of  zijn personeel, worden geweigerd. Hetzelfde geldt voor personen die wapens of gevaarlijke voorwerpen bij zich hebben en/of gebruiken. Ook kan op basis hiervan de toegang worden geweigerd bij een volgend bezoek.

 

DRESSCODE

We hechten belang aan een verzorgd voorkomen. Draag daarom nette kledij bij je bezoek aan Baouzza. Volgende kledingstukken, accessoires en uiterlijke kenmerken zijn ongepast en daarom niet toegelaten:

 

• Sportkledij zoals voetbalshirts, trainingspakken en sportschoenen

• Kleding met groepskenmerkende teksten

• Slordige T-shirts

• Petjes

 

Houd je je niet aan deze dresscode, dan kan je de toegang tot Baouzza worden ontzegd.

 

RACISME, DISCRIMINATIE EN INTIMIDATIE

Een bezoek aan Baouzza Beachbar moet voor iedereen een fijne ervaring zijn. Daarom is elke vorm van racisme, discriminatie en intimidatie strikt verboden. Daartoe behoren onder meer: racistische, fascistische, seksistische, beledigende en discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vandalisme en geweld. Ook personen die zich gedragen alsof ze uit zijn op het plegen van geweld, zullen geen toegang krijgen.

 

EIGENDOM VAN DE BEACHBAR

Wie geen respect toont voor het in- en exterieur van Baouzza riskeert een sanctie. Beschadig je eigendom van Baouzza, dan ben je verantwoordelijk voor de reparatie of het vernieuwen ervan.

 

VERSTOREN VAN DE SFEER

Baouzza staat bekend om zijn goede sfeer. Dat willen we natuurlijk graag zo houden. Wie overdreven lawaaierig is of de sfeer verstoort, riskeert een sanctie. Personen die in het verleden moeilijkheden hebben veroorzaakt in Baouzza of andere horecagelegenheden, worden niet toegelaten. Wanneer Baouzza op het vooropgestelde sluitingsuur dicht gaat wordt vriendelijk gevraagd de zaak te verlaten. Gebeurt dit niet, dan behoort dit tot het verstoren van de sfeer en worden de nodige sancties ondernomen.

 

GEBRUIK VAN DE TOILETTEN

Het is niet toegestaan om met meerdere personen één toiletruimte te gebruiken.

 

BEVEILIGINGSCAMERA’S

Binnen en buiten Baouzza gebruiken we op verschillende plaatsen beveiligingsapparatuur zoals camera’s. Als bezoeker van ga je ermee akkoord dat je gefilmd en/of gefotografeerd wordt. Bij het betreden van geef je ons het recht om deze opnames zonder enige beperking te gebruiken en door te geven. Je doet hierbij afstand van het recht op compensatie. De opnames kunnen bij ongevallen, geweldplegingen of noodsituaties aan politie en/of derden worden getoond.

 

FOTO’S NEMEN OF FILMEN

Wil je in Baouzza foto’s nemen, video- of geluidsopnames maken, dan moet je reeds vooraf over een schriftelijke toestemming beschikken. Zonder deze toestemming is het niet toegestaan om binnen Baouzza opnames te maken. Onrechtmatig verkregen opnames worden in beslag genomen.

 

PORTRETRECHT

Bij Baouzza worden regelmatig foto's genomen, ter promotie van onze campagnes. Bij het betreden van Baouzza ben je op de hoogte dat je in beeld kan komen en is er geen spraken van compensatie onder welke vorm dan ook. Ook op een eenzijdige manier kan niet worden gevraagd om bepaalde beelden te verwijderen, onder welke vorm dan ook.

 

PROMOTIE

Wil je promotieactiviteiten voeren binnen of buiten Baouzza, dan moet je dit ruim van tevoren aanvragen. Zonder schriftelijke bevestiging is het niet toegestaan om promotie te voeren, dit zowel binnen als buiten op de parking. Promotieactiviteiten omvatten onder meer het uitdelen van flyers, affiches of ander promotiemateriaal.

 

CONSUMPTIE VAN DRANKEN

Je mag consumpties enkel binnen Baouzza gebruiken. Het is verboden om consumpties, glazen of flessen mee naar binnen of buiten te nemen.

 

VERKOOP VAN GOEDEREN

Je mag binnen Baouzza geen goederen verkopen of verhandelen zonder schriftelijke toestemming.

 

INSTRUCTIES VAN PERSONEEL

Als bezoeker moet je instructies van de directie en/of personeelsleden meteen opvolgen, dit in het belang van je eigen veiligheid.

 

BIJ HET VERLATEN

  • geen vandalisme aan te richten
  • geen geluidsoverlast te veroorzaken
  • de orde en netheid te respecteren
  • geen voertuig te besturen indien je alcohol hebt gedronken
  • respect te tonen voor de omliggende woningen en hun bewoners

 

BIJ EEN OVERTREDING

Overtreed je de huisregels, dan word je verwijderd uit de zaak. Je eventueel entree- en parkinggeld wordt niet terugbetaald. Dit gaat ook op wanneer je een overtreding uitlokt of iemand ertoe aanzet. Je krijgt een voorlopig lokaalverbod, dat van kracht blijft tot de eerstvolgende bijeenkomst van het managementteam. Dit team bepaalt de uiteindelijke sanctie. Krijg je een definitief lokaalverbod, dan wordt dit gemeld bij de politie. Overtreed je het lokaalverbod, dan wordt dit aangegeven. Je riskeert de uitzetting door de politie, een bijbehorende gerechtelijke procedure en een permanente weigering. In geval van strafbare feiten, doen we steeds aangifte bij de politie. Mogelijk geven we ook een signalement door. Voor ongepaste zaken die niet beschreven staan in dit huisreglement, beslist de directie over de maatregelen die genomen zullen worden.

 

GELUIDSNIVEAU

In Baouzza hanteren we maximaal geluidsniveau ≤ 85 dB(A). Het wordt steeds gemeten ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats. De meting en registratie gebeuren gedurende de volledige activiteit. Dit houdt in: de elektronisch versterkte muziek plus het achtergrondgeluid in de inrichting. De duidelijke, visuele indicatie van het geluidsniveau is minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Baouzza kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels, materiële en/of immateriële schade aan bezoekers bij het betreden van de zaak. Het verblijf in Baouzza is geheel op eigen risico. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van of aan items of voertuigen (of de inhoud ervan).

 

KLACHTEN

Eventuele klachten kan je schriftelijk melden. Richt ze tot Baouzza (Star Events BVBA), Europark 2056 te 3530 Houthalen. Stel dit niet uit, want drie werkdagen na het ontstaan van je klacht vervalt je ‘klachtrecht’.

 

 

BARBECUE

Formules

Reserveren

ABOUT US

FAQ

Contacteer ons

2019 © Baouzza

Webdesign by King Arthur